Lumină pentru Ciosa_13

Fotografie de Andrei Becheru