Lumină pentru Ciosa_29

Fotografie de Andrei Becheru