Lumină pentru Ciosa_24

Fotografie de Andrei Becheru