Lumină pentru Ciosa_19

Fotografie de Andrei Becheru