Lumină pentru Ciosa_6

Fotografie de Andrei Becheru