Lumină pentru Ciosa_9

Fotografie de Andrei Becheru